Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Na základě veřejnoprávních smluv, které uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., dvě neinvestiční dotace na rozvoj Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 mezi památky světového dědictví UNESCO, a to v celkové výši 900 000 Kč. Tyto dotace využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako národní správce české části památky světového dědictví například pro doplnění expozice muzea v Horní Blatné, pro značení objektů statku světového dědictví, pro pořízení webové aplikace informující návštěvníky infocenter Montanregionu prostřednictvím interaktvních tabletů o lokalitách Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na české i saské straně hor, pro údržbu prohlídkových štol, k marketingové propagaci a na další účely.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem