Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Při zahájení výstavy zahrála hornická kapela

V rámci doprovodného programu 39. zasedání Výboru světového dědictví v Bonnu proběhla 2. července 2015 prezentace nominace nadnárodní Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

Nominaci, která je společným projektem České republiky a Svobodného státu Sasko; podpořily v průběhu zasedání jednak workshop na téma „Transboundary World Heritage – Enhancing International Cooperation“ (Přeshraniční světové dědictví – posilování mezinárodní spolupráce), jednak výstava „Perspektivy nadnárodních kulturních krajin v kontextu světového dědictví“ ve World Conference Center Bonn. Její součástí byly i panely představující českou část statku, které připravila o.p.s. Montanregion Krušné hory - Erzgebirge. Pozornost a zájem členů výboru o tuto nominaci pak posílil také večerní raut v Kunstmuzeu, který pořádal Svobodný stát Sasko.

„Pevně věřím, že nominovaná lokalita je nositelem výjimečné světové hodnoty a že je připravena na naplnění cílů Úmluvy o ochraně světového dědictví. Pro Českou republiku je nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří také další úspěšnou kapitolou velice dobré spolupráce s německými partnery,“ uvedla při zahájení výstavy v Bonu náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

O zápisu Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se bude rozhodovat na 40. zasedání Výboru světového dědictví v červnu 2016.

Zástupci Karlovarského kraje u české prezentace

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem