Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Kurz o krušnohorském hornictví na UK v Praze

V Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se od 10. října v rámci Programu celoživotního vzdělávání rozběhne nový dvousemestrální přednáškový kurz Světové hornické dědictví Krušných hor. Lektor Michal Urban z o.p.s. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge v něm představí historii těžby a zpracování nerostných surovin v Krušných horách od středověku do současnosti, mimořádný světový přínos Krušných hor pro vývoj báňských technologií, báňské legislativy, mincovnictví, věd o Zemi či hornického školství a také lokality, které jsou součástí nominace Hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Přednášky se budou konat 1x za 14 dní vždy ve středu od 16:30, celkový rozsah je 24 hodin. Nový kurz byl připraven jako součást edukačního projektu Naše světové dědictví z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, finančně podpořeného z fondů Evropské unie.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem