Schneppova pinka

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Schneppova pinka je terénní prohlubeň o délce zhruba 80 metrů, šířce až kolem 20 metrů a hloubce až 20 metrů, která vznikla kombinací povrchových a podzemních důlních prací na žilách Mauritius, Führinger a Dreifaltigkeit a následného propadu důlních děl již před rokem 1730. V navazující horní Schneppově pince, vzniklé propadem komínu Tří bratří, lze názorně sledovat průběh greisenové žíly a část staré štoly Tagstrecke, jedné z nejstarších štol revíru, která byla založena už ve druhé polovině 16. století. Severně od Schneppovy pinky se rozprostírá oblast intenzivně formovaná těžbou na systémech několika greisenových žil, nejrozsáhlejší jsou historické povrchové dobývky na žíle Zinngrübner.