Štola Barbora

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Štola Barbora byla založena v nadmořské výšce 510 m v roce 1940. Byla důležitá pro těžbu a třídění živce, jehož dobývání nad a pod štolou bylo umožněno spojením štol Barbora a Václav strmou úpadnicí. Probíhala zde i těžba rud molybdenu, cínu, wolframu a lithia. Ústí štoly je v současnosti zajištěno ocelovými vraty, nad i pod štolou se nachází řada hald. Poblíž ústí štoly Barbora se nachází mnohem starší povrchová dobývka Zwickenpinge o rozměrech asi 50x35 m, která existovala již v 16. století, a je tak dokladem pozdně středověkého povrchového dolu.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem