Důlní vodohospodářství ve Freibergu

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Štola Rothschönberger Stollen a freiberská Aktivní revírní vodohospodářská soustava (RWA) se řadí mezi největší a nejvýznamnější vodohospodářské systémy Evropy. Do dnešní doby dochované součásti tohoto systému odrážejí vývoj důlního vodohospodářství od 16. století do dnešní doby. Systém byl uveden do plného provozu v roce 1877 (Rothschönberská štola), resp. 1882 (RWA) s cílem zajistit dostatek pohonné vody pro různé vodní stroje užívané v dolech, úpravnách a hutích a zároveň i odčerpávat spodní vodu z freiberských dolů. V současnosti slouží tato vodohospodářská zařízení jako zdroj pitné vody i jako zdroj užitkové vody pro místní průmysl, k ochraně před povodněmi a k odvodňování dolu Reiche Zeche, provozovaného jako výzkumné a výukové pracoviště Technické univerzity Bergakademie Freiberg. Úvodní, tzv. fiskální část Rothschönberské štoly, plánovitě vybudovaná v době industrializace v 19. století, představuje nejmladší a největší štolový systém krušnohorského stříbrorudného hornictví.

Co lze navštívit?

  • Großhartmannsdorfské rybníky (koupaliště Neuer Teich, přírodní rezervace Großer Teich)
  • Koupaliště Erzengler Teich“ v Brand-Erbisdorfu
  • Okružní turistické cesty kolem Pfaffrody (mj. Dörnthalský rybník s přírodovědnou naučnou stezkou)
  • Bášnký rybník a ústí podzemního kanálu v Dittmannsdorfu
  • Cyklostezka „Historická báňská vodohospodářská zařízení“ (délka cca 21 km)
  • Důlní objekty u 4. světlíku v Reinsbergu (mj. cáchovna, šachetní budova, komora vodního kola)
  • Důlní objekty u 7. světlíku v Halsbrücke (kavna, kovárna, prachárna)
  • Důlní objekty u 8. světlíku v Halsbrücke (kavna, jámová budova)
  • Hornickohistorická turistická cesta Grabentour
  • Geologická a hornicko-historická naučná stezka Triebischtal

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem