Důl Eliáš

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Důl Eliáš byl založen v roce 1538 a až do poloviny 19. století to byl jeden z nejvýznamnějších stříbrných dolů jáchymovského revíru. Ve druhé polovině 19. století, v souvislosti s rozmachem prací na blízkém dole Werner, jeho význam upadl a v roce 1892 byla úklonná jáma dolu zasypána. Po druhé světové válce se krajina kolem dolu Eliáš výrazně změnila v souvislosti s těžbou uranových rud. Poblíž jámy Eliáš byla vyhloubena nová jáma Jiřina s hloubkou 440 m. Část údolí pod dolem Eliáš byla zaplavena úpravenskými kaly z gravitační úpravny a svahy údolí byly dekorovány mohutnými novodobými odvaly šachet Jiřina a Eva, ve vyšší úrovni pak odvaly šachet Rovnost, 14, Adam a dalších, které dnes určují tvář krajiny. V letech 1949 a 1950 byly u dolu Eliáš zřízeny dva tábory nucených prací. Centrální gravitační úpravna stejně jako zařízení dolů Eliáš a Jiřina a objekty pracovních táborů byly po ukončení těžby uranu na počátku 60. let zcela zlikvidovány, jediným pozůstatkem tohoto období je mohutné torzo kompresorové stanice. V 90. letech byla u někdejší jámy Eliáš postavena mohyla připomínající utrpení skautů a dalších politických vězňů komunistického režimu, kteří byli nuceni pracovat v uranových dolech.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem