Vodní příkop z Heinzova rybníka

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Voda z Heinzova rybníka sloužila původně k pohonu vodního žentouru na dole Eliáš, kde se dosud zachovalo torzo kamenné komory pro vodní kolo. V polovině 19. století byl na levém svahu Eliášského údolí vybudován nový vodní příkop, který od Heinzova rybníka vedl k tzv. Vodovodní štole (Wassereinlass Stolln). Touto štolou se od roku 1851 přiváděla voda na těžní stroj a důlní čerpadla v dole Werner (Rovnost). Podzemím pak byla voda odváděna až do Jáchymova, kde se část její energie využila pro pohon stoup u šachty Josef a část pro vodosloupcový těžní stroj dolu Svornost. Příkop od Heinzova rybníka k Vodovodní štole se v terénu dosud z větší části zachoval, místy jsou patrné i kamenné plotny, jimiž býval překryt. V prostoru západně od silnice mezi doly Eliáš/Jiřina a Rovnost byl příkop po druhé světové válce aplanován v souvislosti s těžbou uranových rud a zasypáno bylo i ústí Vodovodní štoly.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem