Historické centrum města Freiberg

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Historické centrum města Freiberg reprezentuje počátek osídlování a městského rozvoje Krušnohoří. Freiberg byl založen v roce 1168 bezprostředně po nálezu stříbrných rud, v jehož důsledku se zde během krátké doby usadilo velké množství horníků, obchodníků a řemeslníků. Bohatství podmíněné těžbou se odráží v architektonické kvalitě a umělecké výzdobě mnoha církevních i světských budov. Díky intenzivnímu rozvoji těžby od nejranějšího období se Freiberg stal centrem zemské báňské správy a od 18. století i centrem výzkumu a vzdělávání v oblasti montánních věd. Po dočasném uzavření freiberských dolů na počátku 20. století byla ve městě založena pobočka porcelánky Kahla, která svou výrobou tvrdého technického porcelánu slouží jako příklad odvětví následujícího po těžbě.

Co lze navštívit?

  • Prohlídka historického centra Freibergu (více než 500 památkově chráněných objektů) s průvodcem
  • Freiberský dóm sv. Marie se Silbermannovými varhanami
  • Kostel sv. Petra (možnost vystoupání na věž, popř. i s průvodcem)
  • Výstava minerálů „terra mineralia“ v zámku Freudenstein
  • Sbírka německých minerálů v Krügerově domu
  • Freiberské městské a hornické muzeum v Domherrenhofu
  • Okružní cesta městem „Freiberská stříbrná stezka“ (délka cca 3,5 km)

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem