Ústí štoly Fundgrübner

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Počátek dolování v Jáchymově i vznik města samého je úzce spojen s náleznou štolou Fundgrübner v nejstarší části města. V roce 1516 se financování prací v ní ujal majitel ostrovského panství hrabě Štěpán Šlik. Již po několika metrech se v cementační zóně žíly Fundgrübner podařilo narazit na bohatý zdroj stříbrné rudy. Tímto nálezem odstartovala jáchymovská stříbrná horečka. Ústí Nálezné štoly se nachází v proluce vedle domu č. p. 496 na náměstí Republiky, poblíž barokní kaple sv. Anny. Portál štoly je vyzděn z plochých svorových kamenů místní provenience, ústí je osazeno novodobou mříží se zámkem. Štola není v současnosti přístupná.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem