Městský kostel Lauenstein

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Podobně jako zámek Lauenstein dokumentuje i městský kostel v Lauensteinu vztah pánů von Bünau k hornictví. Stavba pozdně gotického sálového kostela sv. Marie a sv. Vavřince probíhala v poslední třetině 15. století již za tehdejšího vlastníka panství Lauenstein Hanse Münzera. Po požáru města v roce 1594 byl kostel za Günthera von Bünau postaven znovu. Výstavba a vybavení městského kostela byly financovány ze zisků rodiny von Bünau plynoucích z těžby cínové a železné rudy. Vedle kulturně-historicky pozoruhodného oltáře, kazatelny a křtitelnice je třeba zmínit především cennou rodinnou pohřební kapli rodu Bünau z roku 1609. Prohlídky kostela sv. Marie a sv Vavřince v Lauensteinu jsou možné celoročně.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, lithium, wolfram
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem