Příkop Aschergraben

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Umělý vodní příkop Aschergraben představuje jedno z nejvýznamnějších technických děl z raného období altenberské těžby, jde o nejstarší vodohospodářskou stavbu altenberského revíru. Příkop byl vybudován v letech 1452 až 1458 a po dobu více než 500 let spolehlivě dodával vodu pro pohon vodních kol a úpravárenských zařízení. Ascherbgraben přiváděl vodu z oblasti hraničních lesů u českého Cínovce na vzdálenost 7,4 km do Altenbergu, sklon koryta se pohyboval od 0,3 do 0,6 %. Po ukončení těžby již nebyl příkop Aschergraben potřebný, přesto se dosud dochoval jako funkční vodní dílo. Podél příkopu vede turistická cesta.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, lithium, wolfram
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem