Hornická krajina Buchholz

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V buchholzském městském lese se na velké ploše nacházejí rýžovnické kopečky, které jsou dokladem zdejší těžby cínu v 15. století. Jde o nepravidelné, až několik metrů vysoké haldy, dnes většinou zarostlé stromy. Po etapě rýžování následovalo nejpozději v 16. století odkrytí žilného ložiska, o jehož rozsáhlém dobývání až do hloubky 112 m svědčí protažené pinky dolů Alte a Flache Thiele. Největší pinka je asi 70 m dlouhá, 4–10 široká až 15 m hluboká. Těžba cínu skončila až v roce 1801, kromě toho se v této oblasti těžilo i stříbro. V hornické krajině se nachází také bývalé popraviště, které je význačné početnými nápisy a letopočty z 15./16. století na dvou skalách. Jde o autentické doklady výkonu soudní moci v pozdním středověku, resp. raném novověku. Celou hornickou krajinu zpřístupňuje okružní turistická cesta „Buchholzer Wald”.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, uran
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem