Hornická krajina Ehrenfriedersdorf

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Kolem roku 1230 vzniklo poblíž vrchu Saubergu vedle již existující zemědělské osady nové hornické sídlo. Obě sídla se poté spojila. V prvním těžebním období se zde až do konce 13. století získávaly cínové rudy rýžováním. Do druhého období spadá – kromě hlubinné těžby cínu – těž objevení žil se stříbrnými rudami. Toto období vyvrcholilo v polovině 15. století. V roce 1536 začala ražba nejdelší a nejhlubší štoly na Saubergu – štoly Tiefer Sauberger Stollen. Těžba cínu pak prošla několika obdobími rozkvětu, především v první polovině 18. století, po polovině 19. století, kdy byla na Saubergu vyhloubena nová hlavní šachta, a od roku 1948 až do konečného zastavení důlních prací v roce 1990. Z těchto období se dochovaly různé památky jako například povrchová zařízení hlavní šachty na Saubergu s haldami hlušiny, pozůstatky třídírny rudy, kulturní dům a také staré sestupkové dobývky, které byly odkryty po propadu v roce 1985. Hlavní šachta na Saubergu je v současnosti veřejně přístupná jako prohlídkový důl Ehrenfriedersdorf.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, stříbro
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem