Dopravní cesta do údolí Muldy u Halsbachu

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V souvislosti s rozšiřováním úpravárenských kapacit dolu Himmelfahrt Fundgrube a v roce 1854 započatou přestavbou mlýna Mittlere Ratsmühle na prádlo a stoupu byla v roce 1857 uvedena do provozu i dráha pro přepravu rudy důlními vozíky. Ruda vytěžená v šachtě David byla zpracována v suché stoupě a odtud odvážena do hutě. Ruda byla dopravována po 875 m dlouhé dráze do údolí Muldy. Přepravní cesta zahrnovala i dvě šachty, které sloužily zároveň jako zásobník rudy. Součástí komponenty jsou ústí dvou štol, jimiž byla ruda přepravována (Oberer Erzbahnstolln a Unterer Erzbahnstolln), a z podstatné části dochované těleso rudní dráhy.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro (olovo, zinek)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem