Důl Alte Elisabeth

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Původně samostatnou šachtu Alte Elisabeth převzal ve druhé třetině 19. století důl Himmelfahrt Fundgrube a šachta pak byla využívána jako světlík při ražení Rothschönberské štoly a později jako větrná jáma s celkovou hloubkou 605 m. V roce 1848 byla šachta vybavena žentourem s parním pohonem, který se dochoval dodnes. K objektům šachty patří jámová budova, strojovna, budova pro parní kotel, 18 vysoký komín a třídírna rudy přistavěná k jámové budově, která byla později využívána jako modlitebna. Celý komplex doplňuje kovárna postavená kolem roku 1850. Důl Alte Elisabeth Fundgrube je dnes součástí prohlídkového a výukového dolu Technické univerzity Bergakademie Freiberg, budovy jsou využívány pro turistické a výukové účely. V podzemí dolu se dochovaly rozmanité doklady těžby ze všech období freiberské báňské historie.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro (olovo, zinek)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem