Hornická krajina Jáchymov

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hornická kulturní krajina Jáchymov zahrnuje historický střed města, prohlášený za městskou památkovou zónu, a jeho okolí s nejvýznamnějšími památkami dokládajícími těžbu v bývalém jáchymovském důlním revíru od 16. do 20. století. Málokteré město na světě má pro vývoj hornictví a hutnictví takový význam jako Jáchymov, který se v 16. století stal nakrátko největším centrem těžby stříbrných rud v Krušných horách, Evropě i ve světě. Jáchymov, založený v roce 1516, je pokládán za jednu ze světových kolébek věd o hornictví, hutnictví, mineralogii a ložiskové geologii, jejichž základy zde v 16. století položil Georg Agricola, jáchymovský městský lékař. Od 40. let 19. století se v Jáchymově poprvé na světě začaly systematicky dobývat uranové rudy. V roce 1898 izolovali Marie Curie-Sklodowská a její manžel Pierre Curie z jáchymovských uranových rud poprvé dva nové radioaktivní prvky, radium a polonium. V roce 1906 zde byly založeny první radonové lázně na světě k léčbě chorob pohybového ústrojí. Po druhé světové válce se jáchymovské doly staly prvními, které Sovětský svaz začal využívat k těžbě uranové rudy nutné k sestrojení atomové bomby v roce 1949. Památky spojené s těžbou uranu jsou zároveň úzce spjaté se zřizováním táborů nucených prací v 50. letech 20. století, a názorně tak dokládají význam této komponenty jakožto místa podávajícího jedinečné svědectví o těžbě rud pro vojenské účely.

Co lze navštívit?

  • Horní město Jáchymov
  • Odvaly a pinky na žíle Schweizer
  • Eliášské údolí
  • Turecký vrch (Šance)

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem