Hornická krajina Pöhlberg

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Na východním svahu Pöhlbergu se nachází báňský revír, který je písemně doložen už v 15. století, je však pravděpodobně ještě starší. V mnoha dolech se zde těžila hlavně měděná ruda s obsahem stříbra. Nejznámějšími doly byly důl St. Briccius a důl Svatá Trojice (Heilige Dreifaltigkeit). O rozvoj těžby se v 16. století zasloužila zejména těžařská rodina Uthmannů, která dlouhou dobu provozovala také vycezovací huť Grünthal. Těžba v oblasti dolu Briccius skončila předběžně v roce 1892. Opětovné průzkumné práce se zde uskutečnily ještě v souvislosti těžbou uranových rud podnikem SAG Wismut v letech 1948/49. O rozsáhlé těžbě svědčí na povrchu odvaly mnoha štol, původní i rekonstruovaná ústí štol a cáchovna dolu St. Briccius pocházející z roku 1796. V podzemí se nacházejí nejrůznější horizontální a vertikální ražby, působivé dobývky i částečně dochované důlní zařízení. Od roku 1982 je důl St. Briccius postupně znovu zmáhán členy spolku Gewerkschaft St. Briccius e.V., v současnosti je turisticky přístupný v úrovni střední štoly St. Briccius.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, měď, jíl, kámen
Těžební období: 2 - 4
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem