Důl Svornost a Štola č. 1

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Důl Svornost, nejstarší uranový důl na světě, byl založen v roce 1518 pod názvem Konstantin k těžbě vydatných stříbrných rud, jméno Svornost (Einigkeit) získal v roce 1530 na památku ukončení sporu mezi zdejšími těžaři. Až do 19. století byl jedním z hlavních center jáchymovské těžby stříbrných a kobaltových rud, od poloviny 19. století také uranových rud k výrobě barev a později radia. V roce 1901 byl důl uzavřen a znovu do provozu byl uveden v roce 1924 v režii státu. Tehdy byla rovněž postavena nová šachetní budova, strojovna s elektrickým těžním strojem, mechanické dílny a obytné budovy pro zaměstnance dolu. Na 12. patře byl podchycen pramen radioaktivní vody nazvaný Curie, který zde v hloubce 532 m vytryskl v roce 1864, a voda z něj začala být dodávána do jáchymovských lázní. Od roku 1946 se důl Svornost stal součástí nově vzniklého n. p. Jáchymovské doly, nedaleko něj vznikl v roce 1949 neblaze proslulý koncentrační tábor pro vězně komunistického režimu. V roce 1964 byl důl Svornost po ukončení těžby uranových rud předán lázním v Jáchymově, aby pro ně zajišťoval těžbu radioaktivní vody. Tomuto účelu slouží důl, který v letech 1992–1996 prošel rozsáhlou modernizací, dodnes, kromě pramenu Curie jsou využívány i prameny C1, Běhounek a Agricola. Hlavní provozní objekty a technická zařízení dolu Svornost tvoří v současnosti jámová budova, těžní věž a strojovna. Provozovatel dolu, Léčebné lázně Jáchymov, nabízí příležitostně prohlídku 12. patra dolu. Vyšší patra včetně dědičné štoly Daniel z 16. století (3. patro) nejsou běžně přístupná.

V roce 1952 vyrazily Jáchymovské doly v těsné blízkosti dolu Svornost Štolu č. 1 o délce 220 m, která měla ověřit výskyt uranového zrudnění. Štola zastihla i historické dobývky na stříbrné žíle Jan Evangelista. Celé pracoviště bylo spojeno s oploceným koridorem dolu Svornost, proti případnému útěku vězňů byly při ústí štoly nainstalovány masivní mříže. Provoz štoly byl ukončen v roce 1957. V roce 2008 byla Štola č. 1 zpřístupněna pro veřejnost, jsou v ní k vidění ukázky různých druhů výztuže, důlních vozíků a dobývacích technik. Podél hornického skanzenu u Štoly č. 1 vede 8,5 km dlouhá naučná stezka Jáchymovské peklo.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem