Městská památková zóna Krupka

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Horní město Krupka, vzniklé před rokem 1330, představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Středověká půdorysná dispozice města, vyměřeného jako typická ulicovka s mírně rozšířeným úsekem náměstí a zasazeného do úzkého svažitého údolí, je dosud plně zachována. Největší rozmach zažila Krupka ve druhé polovině 15. století, kdy výrazně vzrostla těžba cínu v jejím okolí. V této době byl postaveny četné hodnotné gotické stavby – například špitální kostel sv. Ducha (1454), klášter minoritů (1474) a především byl významně přestavěn starší kostel Nanebevzetí Panny Marie (1479–1488) s unikátní pozdně gotickou zvonicí. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století, původně opevněné feudální sídlo s obrannou funkcí, později využívané jako sídlo báňského úřadu krupeckého revíru. V roce 1992 bylo historické jádro Krupky prohlášeno za městskou památkovou zónu. Domy v městské památkové zóně slouží většinou k obytným účelům, v domě č. p. 21 sídlí městské muzeum s expozicí o těžbě cínu.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem