Hornická krajina Vrch Mědník

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Vrch Mědník je klíčovou součástí montánního dědictví ve středním Krušnohoří, která dokládá způsob těžby železných a měděných rud z tvrdých skarnových po dobu téměř šesti století. Morfologicky nápadný vrch s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie na svém vrcholu je v krušnohorském i širším kontextu zcela mimořádný výjimečnou koncentrací historických důlních děl. Na jediném místě se zde nachází na 70 větších i menších štol a jam z 15. až 19. století, po nichž zde zbyly převážně zasutá ústí, trychtýřovité pinky a odvaly. Nejcennějším územím z montánně-historického hlediska je zhruba stometrové pásmo zdvojených šachet se společným odvalem na severovýchodním a východním svahu kopce pocházející pravděpodobně z přelomu 15. a 16. století. Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami (Marie Pomocná a Země zaslíbená) s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

Co lze navštívit?

  • Prohlídkový důl štola Země zaslíbená
  • Prohlídkový důl štola Marie Pomocná
  • Hornické minimuzeum v Měděnci
  • Přeshraniční hornická naučná stezka Pobershau – Měděnec
  • Přírodní památka Sfingy pod Měděncem

Základní informace
Hlavní suroviny: měď, železo, stříbro
Těžební období: 1 - 4
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem