Historické centrum města Annaberg

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V roce 1496 začala plánovitá výstavba „Nového Města na Schreckenbergu“, které později získalo jméno St. Annaberg – Hora Svaté Anny. Impulzem pro vznik osídlení se staly stříbrné rudy, jež byly nalezeny jen o několik let dříve (1491) na blízkém vrchu Schreckenbergu. Během následující „velké báňské horečky“ nastal ohromný příliv obyvatel – horníků, řemeslníků, námezdních dělníků, který trval až do 16. století. Z Annabergu se tak po Freibergu stalo druhé největší město Saska. Příjmy plynoucí z mnoha výnosných dolů v okolí města umožnily výstavbu důležitých církevních a světských budov. Obraz města a jeho urbanistická struktura se však následně měnily v důsledku několika velkých požárů (1604, 1731, 1813). K významným stavbám města Annaberg patří zejména pozdně gotický sálový kostel sv. Anny vybudovaný v letech 1499–1525, hornický kostel (1502–1511), rozvaliny františkánského kláštera (1502–1512), dům matematika Adama Riese (1496/1497) nebo městské hradby (1503–1540), ze kterých se dodnes dochovaly delší úseky i jednotlivé obranné věže.

Co lze navštívit?

  • Prohlídky města Annaberg-Buchholz s průvodcem (mj. městské hradby, ruiny kláštera, hornický kostel sv. Marie)
  • Kostel sv. Anny (s možností výstupu na věž)
  • Muzeum Adama Riese
  • Krušnohorské muzeum s prohlídkovým dolem „Im Gößner“
  • Muzeum Manufaktura snů se sbírkou krušnohorského lidového umění
  • Hamr ve Frohnau – technické muzeum
  • Prohlídkový důl Markus-Röhling-Stollen ve Frohnau

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt (vizmut, nikl, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem