Hornická krajina Lauta

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
  • 71_10_1397542367_891324_max.jpg

    Koňský žentour u Rudolfovy šachty (Norbert Kaiser, Wikipedia Commons)

    Zvětšit obrázek

Charakteristickým rysem hornické krajiny Lauta jsou křížící se, dobře patrné pruhy hald nad dvěma významnými stříbrorudnými žilami Bauer Morgengang a Elisabeth Flachen. Většina hald vznikla při těžbě v 16. století. Početné, původně samostatné doly byly později spojeny do rozsáhlejších důlních celků. Nejvýznamnější šachtou oblasti se od 18. století stala tzv. Wasserlochschacht, označovaná od roku 1839 jako Rudolfova. Těžba stříbrných rud v této šachtě, a tím i v celém revíru Marienberg skončila v roce 1899. V letech 1947–1954 byla Rudolfova šachta obnovena při prrůzkumu a těžbě uranových rud a do roku 1962 pak sloužila i k těžbě fluoritu.

V současnosti je zařízení Rudolfovy šachty využíváno k turistickým účelům. Původní koňský žentour byl od roku 2006 rekonstruován podle dobového zobrazení. Haldy na žíle Bauer Morgengang jsou součástí sítě turistických cest.

Co lze navštívit?

  • Koňský žentour u Rudolfovy šachty (výstavní a zábavní centrum)
  • Okružní turistická stezka „Kolem horního města Marienberg“ (délka cca 16,5 km)

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro (uran)
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem