Hutní komplex Muldenhütten

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hutní komplex Muldenhütten je jedním z nejstarších areálů metalurgie neželezných kovů v Německu, hutě jsou zde doloženy již ve 14. století (1318). Od 2. poloviny 16. století se z komplexu v rámci koncentrace saských hutí na ušlechtilé kovy za kurfiřta Augusta I. stalo největší a nejvýznamnější hutní středisko Krušných hor. V 19. století zde byly vyvinuty mnohé nové hutní technologie, například kontaktní způsob výroby kyseliny sírové. Po definitivním ukončení těžby ve freiberském revíru v roce 1969 se hutní výroba soustředila na zpracování druhotných surovin a dodnes zde pracuje huť na zpracování olověných odpadů. V letech 1887 až 1953 se hutní komplex Muldenhütten stal navíc sídlem Saské státní mincovny, resp. jedné z mincoven Německé demokratické republiky, pro niž byla postavena reprezentativní výrobní a správní budova. K dalším památkám patří například budova šachtové pece I z let 1886–1887, Pattinsonova huť, hutní dům I, jehož základy pocházejí už z druhé poloviny 17. století, a budova dmychadla s originálním válcovým dmychadlem.

Co lze navštívit?

  • Hornicko-historická turistická cesta „Saxonia – Muldenhütten – Alte Dynamit“ (délka cca 5 –12 km)
  • Historické centrum Freibergu s mnoha pamětihodnostmi

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, olovo, zinek
Těžební období: 4 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem