Schindlerova továrna na modrou barvu

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Klesající výnosy z těžby stříbrných rud začalo už v 16. století částečně vyrovnávat dobývání rud kobaltu. Jejich zpracování nabylo velkého významu od 17. století zvláště ve schneeberském revíru, kde byly využívány k výrobě modré barvy. Schindlerova továrna na modrou barvu, kterou v roce 1650 založil Erasmus Schindler, je posledním kompletně dochovaným výrobním zařízením tohoto typu. V 19. století se továrna přeorientovala na výrobu ultramarinových barev. Barvy se zde vyrábějí dodnes, a Schindlerova továrna tak je jedním z nejstarších stále funkčních závodů na výrobu barev na světě.

Schindlerova továrna si dodnes uchovala charakter uzavřeného krušnohorského montánního sídla, seskupeného kolem panského domu a vnitřního dvora. Panský dům vznikl pravděpodobně na konci 17. nebo počátkem 18. století. Další budovy, například mlýn k mokrému drcení, strojovna, mechanická dílna, tzv. Černé Kasino (původně hostinec), ředitelská vila a obytné domy, vznikly převážně ve 2. polovině 19. na počátku 20. století.

Co lze navštívit?

  • Prohlídkový důl St. Anna am Freudenstein
  • Schneeberský plavební kanál s domem voraře (délka cca 15 km)
  • Cyklostezka „Mulderadweg“

Základní informace
Hlavní suroviny: kobalt, vizmut, nikl
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem