Vrcholně středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Stříbrné doly v Dippoldiswalde jsou jedinečným dokladem téměř plně dochované podzemní hornické krajiny z 12. a 13. století (cca 1185 až cca 1260). Nové, stále ještě probíhající archeologické průzkumy zde zatím doložily 15 šachet hlubokých i více 20 m, rozmístěných na ploše 875 m² vně a částečně i uvnitř středověkého města. Nalezeny zde byly například fragmenty ručního vrátku, dobře zachované relikty dřevěné výztuže šachet, dřevěné žebříky a žlabové odvodňovací systémy. Jelikož se z tohoto období těžby nedochovaly písemné prameny, má archeologický výzkum v této oblasti enormní význam pro poznání rané historie hornictví v Krušných horách i celé Evropě.

Co lze navštívit?

  • Muzeum Východokrušnohorská galerie na zámku Dippoldiswalde
  • Jirchářské, městské a okresní muzeum v Dippoldiswalde
  • Úzkokolejka Weißeritztalbahn Freital-Dippoldiswalde

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro
Těžební období: 1 - 2
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem