Komplex šachty 371

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Komplex šachty 371 v Hartensteinu je jedním z posledních, z větší části dochovaných báňských zařízení určených k těžbě uranové rudy podnikem SDAG Wismut. Od roku 1956 budovaná povrchová zařízení šachty 371 zahrnují čtyřpatrovou budovu šachty s ocelovou, 50 m vysokou těžní věží, strojovnu s těžním strojem a velkou provozně-správní budovu. Dolem bylo dobýváno největší světové žilné uranové ložisko, prostřednictvím několika slepých šachet byla ruda těžena z hloubky až přes 1 800 m. Důl, zaměstnávající až 3 000 lidí, tak byl po určitou dobu nejhlubší v Evropě a bylo z něj vytěženo více než 73 000 t uranu. Těžba skončila v roce 1990. Díky početným, originálně dochovaným technickým zařízením odráží šachetní budova dodnes provoz někdejšího uranového dolu. V současnosti využívá areál společnost Wismut GmbH. Někdejší cáchovna slouží jako správní budova a laboratoř. V areálu je umístěna pozoruhodná mineralogická a ložiskově-geologická expozice.

Základní informace
Hlavní suroviny: uran
Těžební období: 6 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem