Hornická krajina Bad Schlema

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hornickou krajinu Bad Schlema reprezentuje především štola Markuse Semmlera, která je písemně doložena už k roku 1503 a představuje nejhlubší a nejvýznamnější odvodňovací štolu revírů Schlema, Schneeberg a Neustädtel. Štola, původně založená pro potřebu těžby měděných rud u Oberschlemy, byla později využívána při těžbě vizmutových, stříbrných, kobaltových a niklových rud v širokém okolí Schneebergu. V 19. století bylo ústí štoly nově vyzděno, což dokumentuje klenák s vročením 1841. Na konci 19. století měla štola souhrnnou délku 43 km. Silný pramen radioaktivní vody nalezený na úrovni štoly dal na počátku 20. století podnět k založení lázní v Oberschlemě.

Ve druhé polovině 20. století představovala štola Markuse Semmlera nejvýznamnější průzkumný horizont pro těžbu uranové rudy podnikem SAG/SDAG Wismut a sloužila jako referenční úroveň pro všechny hlubší ražby. V úrovni štoly bylo od roku 1946 vyraženo dalších 174 km důlních děl. Štola dodnes odvodňuje celý revír Schlema, Schneeberg a Schneeberg-Neustädtel.

V místě zvaném Zechenplatz v Bad Schlemě, asi 50 m západně od cáchovny štoly Markuse Semmlera, se nachází významný geotop Roter Kamm. Zdejší skalní výchoz, budovaný převážně červeně zbarveným křemenem, se nachází přímo na mohutné tektonické poruše – zlomu Gera – Jáchymov, probíhajícím z Duryňska až do České republiky. Jde o vzácný povrchový doklad rozsáhlých tektonických procesů, které měly značný význam pro vznik krušnohorských rudních ložisek. Geotop Roter Kamm je součástí naučné stezky Bad Schlema.

Co lze navštívit?

  • Prohlídkový důl Markus Semmler (Šachta 15Iib v Bad Schlemě)
  • Muzeum těžby uranu v kulturním domu Aktivit v Bad Schlemě
  • Naučná stezka o hornictví a rekultivaci krajiny (délka cca 8 km)

Základní informace
Hlavní suroviny: měď, stříbro, uran
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem