Papírna v Niederzwönitz

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V souvislosti s budováním báňské správy v 16. století a rozšiřujícím se dozorem nad báňskými činnostmi ze strany horních úřadů se v Krušných horách prudce zvýšila potřeba papíru. Reprezentantem výroby papíru jakožto důležitého odvětví souvisejícího s těžbou je papírna v Niederzwönitz, v níž se od roku 1568 do roku 1873 vyráběl ruční papír, který často používaly i horní úřady. Jde o nejstarší dochovanou papírnu v Krušných horách. V roce 1850 bylo zařízení přebudováno na továrnu na výrobu lepenky a svým dosud funkčním strojním vybavením dokládá historii výroby papíru a lepenky v malých závodech. Vzhledem k dobré zachovalosti celého areálu mlýna včetně mlýnského náhonu je objekt navíc dokladem krušnohorské mlýnské techniky. V současnosti slouží papírna v Niederzwönitz jako muzeum.

Co lze navštívit?

  • Technické muzeum „Papiermühle“ v Niederzwönitz
  • Turistická stezka „Hornické dějiny Zwönitz“ (délka cca 9,6 km)

Základní informace
Těžební období: 5 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem