Vápenka Lengefeld

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Vápenka Lengenfeld se řadí mezi nejvýznamnější památky raného průmyslu pojiv v Evropě, dokumentuje vývoj těžby a zpracování vápence od 16. do 20. století. Poloha dolomitického mramoru byla u Lengefeldu objevena při hledání stříbrných rud, první písemný doklad pochází z roku 1528. Zdejší vápno se používalo pro stavební účely, ale také jako tavicí přísada při hutním zpracování železa. Od roku 1812 podléhala vápenka přímo saské státní správě. Byly zde instalovány výkonnější Rumfordovy pece a od roku 1873 Hilkeho pece. Od roku 1915 až do roku 1990 probíhala těžba vápence výhradně hlubinným způsobem prostřednictvím šachty II. V červnu 1990 byla uvedena do provozu nová šachta III. V areálu vápenky se dochoval ucelený komplex památek z oblasti těžby, úpravy a zpracování surovin včetně příslušného technického vybavení, ale také z administrativní a sociálně-správní oblasti. V tradici těžby dolomitického mramoru dnes pokračuje firma GEOMIN-Erzgebirgische Kalkwerke GmbH. V historické části vápenky provozuje město Lengefeld technické muzeum. Geologické podloží vytvořilo příznivé podmínky k tomu, aby zde vznikl významný biotop s orchidejovými loukami, které jsou součástí naučné stezky kolem vápenky.

Co lze navštívit?

  • Technická památka Muzeum Vápenka Lengefeld
  • Okružní hornická naučná stezka (7 km, popř. 13 km)

Základní informace
Hlavní suroviny: vápenec
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem