Geotop Roter Kamm

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

V místě zvaném Zechenplatz v Bad Schlemě se nachází významný geotop Roter Kamm (Červený hřeben). Jde o asi 4 m široký skalní výchoz křemenné žíly s příměsí železné rudy hematitu, který způsobuje červené zbarvení křemene. Žíla je součástí významné hlubinné tektonické poruchy směru SZ–JV, zlomu Gera–Jáchymov. Tento zlom vznikl v průběhu variské orogeneze před asi 300 miliony lety a měl značný význam pro vznik rudních ložisek v širokém okolí. V okolí Bad Schlemy od sebe odděluje rudní ložisko ve Schneebergu na JZ, kde se už od 15. století těžily rudy stříbra a později kobaltu, od uranového ložiska v Oberschlemě a Alberodě na SV, které bylo odkryto až po 2. světové válce. Vlevo od výchozu se nachází vyzděné ústí štoly Unterer Roten Felsenstolln, v níž se těžily železné rudy už před vznikem Schneebergu.