Geotop Scheibenberg

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Vrch Scheibenberg (807 m n. m.) u stejnojmenného města ležícího nedaleko Annabergu-Buchholzu je jednou z nejvýznamnějších geologických památek v Německu. Jde o třetihorní čedičový útvar, který byl odkryt v důsledku těžby čediče, tvořícího zde překrásné, až 30 m vysoké kamenné varhany, a podložních štěrků a písků a je dnes chráněn jako geotop. Scheibenberg proslul na přelomu 18. a 19. století jako místo celoevropského vědeckého sporu tzv. neptunistů a plutonistů o způsobu vzniku hornin. Zatímco neptunisté v čele s profesorem freiberské Báňské akademie A. G. Wernerem (1749–1817) soudili, že čediče vznikly uložením z vody praoceánu, plutonisté pod vedením skotského geologa J. Huttona (1726–1797) správně pochopili, že čedič je produkt sopečné činnosti.

Na Scheibenbergu dnes stojí vyhlídková věž, z vrcholu se nabízí výhled na velkou část saského Krušnohoří.