Hornická nemocnice v Erlabrunnu

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Hornická nemocnice v Erlabrunnu je příkladem sociálních zařízení, která vznikala v kontextu těžby uranových rud v okolí Johanngeorgenstadtu. Svou velikostí dokládá intenzitu těžby uranu po druhé světové válce. Výstavba nemocnice v Erlabrunnu souvisí s rychlým budováním zdravotnických zařízení spadajících pod podnik SAG Wismut, šlo o první stavbu nové nemocniční budovy v Německé demokratické republice. Vysvěcení nového zařízení s kapacitou více než 1 200 lůžek proběhlo v květnu 1951. Početné budovy nemocničního komplexu jsou rozmístěny v rozlehlém parku. Hlavní budova má podobu symetrické pětipatrové obloukovité stavby s několika křídly o délce zhruba 150 m. Svému původnímu účelu slouží nemocnice i nadále, sídlí zde akademické nemocniční vzdělávací pracoviště s názvem Kliniken Erlabrunn gGmbH.