Památky uměleckého řemesla v Seiffenu

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Dílna na výrobu soustružených prstenců a hornický kostel v Seiffenu dokumentují vznik světoznámého krušnohorského uměleckého zpracování dřeva, které se vyvinulo koncem 18. století jako odvětví navazující na hornickou činnost. Jako zvláštní forma soustružení dřeva bylo v okolí Seiffenu zavedeno soustružení profilovaných prstenců, které se uplatnilo při výrobě dřevěných hraček. Soustruhy byly poháněny dostupnou vodní silou. Jednou z takovýchto dílen je Preißlerova soustružnická dílna, která byla vybudována v letech 1758–1760 a její součástí je i vodní domek, stodola a rybník.

Hornický kostel v Seiffenu, postavený v letech 1776–1799, byl a dosud je častým motivem uměleckého zpracování dřeva. Tento osmiboký kostel je jednou z nejznámějších církevních staveb v Krušných horách. V jeho inventáři jsou zastoupeny předměty rané umělecké dřevovýroby a také výrobky ze skla.