Příkop Grüner Graben v Pobershau

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Grüner Graben (Zelený příkop) je jedním z nejvýznamnějších umělých vodních příkopů v revíru Marienberg. Začíná v Kühnhaide, 9 km jihovýchodně od Marienbergu, na říčce Schwarze Pockau a končí v Pobershau, kde ústí do potoka Goldkronenbach. Jeho celková délka je zhruba 8 km. Příkop byl vybudován v letech 1678–1680 jako zdroj pohonné vody pro cínové doly a pro více než deset rudních stoupoven a prádel v okolí Pobershau. Po ukončení těžby kolem roku 1865 začaly příkop využívat rozmáhající se průmyslové podniky v Pobershau a jeho okolí. Zelený příkop je přístupný po turistické stezce Grabensteig.