Wellnerova továrna na příbory a stříbrné zboží

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Wellnerova továrna na příbory a stříbrné zboží je významným příkladem odvětví, které se vyvinulo v návaznosti na těžbu surovin a opíralo se o objev alpaky. V roce 1834 získal Christian Wellner objekt hamru nacházejícího se hned vedle Geitnerovy továrny na alpaku. Wellner svůj podnik zaměřil na výrobu příborů a kovového nádobí. Podnik „Sächsische Metallwarenfabrik August Wellner Söhne“ se stal světově uznávanou značkou. Po roce 1989 byla výroba na původním místě ukončena. Soubor staveb Wellnerovy továrny vznikl v několika fázích v letech 1904–1911. Skládá se z reprezentativní správní budovy a dvou výrobních budov. V někdejší správní budově se v současnosti nachází okresní archiv.