Železárna Schmalzgrube

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Železárna Schmalzgrube se zachovanou vysokou pecí a panským domem je dokladem raně industriálního zpracování železa ve středním Krušnohoří. První železorudný hamr zde byl postaven pravděpodobně už kolem roku 1400. Dodnes dochovaná, osm metrů vysoká pec z lomového kamene pochází z roku 1659. Železné rudy, které zde byly zpracovávány, pocházely především z českého Krušnohoří. V pozdějších letech byla huť vícekrát obnovována, jak dokládá i tabule na peci s iniciálami H.A.v.E.E. tehdejších majitelů (dědiců Hanse Augusta von Elterlein) a letopočtem 1819. Masivní dvoupatrový panský dům byl postaven roku 1766. Objekty železárny, která svou činnost ukončila v roce 1870, dnes slouží jako zázemí pro děti a mládež a jako turistické zařízení.