Důl Himmelfahrt Fundgrube a huť Muldenhütten

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Hornická krajina v okolí dolu Himmelfahrt Fundgrube dokumentuje prostřednictvím svých podzemních a povrchových dlních památek všechny fáze těžby, zpracování a zhutnění stříbra v Krušných horách od 12. do 20. století. Četné šachty a jejich zařízení, rozsáhlá haldová krajina a odvodňovací systémy svědčí o postupné přeměně nesčetných malých dolů středověku a raného novověku v největší a nejmodernější důlní komplex pro těžbu drahých kovů v Německu v 19. století. V letech 1840 až 1896 dosáhla produkce stříbra 448 tun, čímž se důl Himmelfahrt Fundgrube zařadil mezi největší stříbrné doly v Evropě. K významnému hormickému dědictví patří také výjimečný soubor původních důlních z doby od počátku 19. do konce 20. století. Pro hornickou historii a technologii mají zvláštní význam také hmotné i nehmotné doklady týkající vzdělávacího systému freiberské Báňské akademie, jejího výukového a výzkumného dolu a její vědecké práce.

Mezi nejdůležitější objekty hornické krajiny u dolu Himmelfahrt Fundgrube patří doly Reiche Zeche, Alte Elisabeth a Abraham, podzemí šachty Thurmhof, haldová krajina na žíle Hauptstollnhang Stehender, vodní příkop, Roter Graben a přidružený hutní komplex Muldenhütten.

Co lze navštívit?