Hutní komplex Muldenhütten

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Hutní komplex Muldenhütten, který se nachází západně od Freibergu v údolí řeky Freiberská Mulda u Hilbersdorfu, je jedním z nejstarších areálů metalurgie neželezných kovů v Německu, hutě jsou zde doloženy již ve 14. století (1318). Od 2. poloviny 16. století se z komplexu v rámci koncentrace saských hutí na drahé kovy za kurfiřta Augusta I. stalo největší a nejvýznamnější hutní středisko Krušných hor. V 19. století zde byly vyvinuty mnohé nové hutní technologie, například kontaktní způsob výroby kyseliny sírové nebo tzv. Pilzova pec pro zpracování chudých olověných rud. Po definitivním ukončení těžby ve freiberském revíru v roce 1969 se hutní výroba soustředila na zpracování druhotných surovin a dodnes zde pracuje huť na zpracování olověných odpadů. V letech 1887 až 1953 se hutní komplex Muldenhütten stal sídlem Saské státní mincovny, resp. jedné z mincoven Německé demokratické republiky, pro niž byla postavena reprezentativní výrobní a správní budova.

K dalším památkám patří například budova šachtové pece I z let 1886–1887, Pattinsonova huť (1855/56), budova vycezovací hutě (polovina 19. století), cáchovna I se základy pocházejími už z 18. století nebo budova s originálním tříválcovým vahadlovým dmychadlem z roku 1828, které je nejstarším válcovým dmychadlem použitým v saských hutích. Tuto významnou technickou památku je možné zhlednout při komentovaných prohlídkách.