Źíla Hauptstollngang Stehender

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Žíla Hauptstollngang Stehender je jednou z nejvýznamnějších rudních žil freiberského revíru. Tato 15 km dlouhá a až 10 m mocná žíla spojuje důl Himmelfahrt Fundgrube na severovýchodě s historickým centrem Freibergu a hornickými krajinami Zug a Brand-Erbisdorf na jihu. Právě na této žíle, v místech, kde žíla u vsi Christiansdorf vycházela na povrch, měl být v roce 1168 učiněn první nález stříbrné rudy v Krušných horách.

V údolí Freiberské Muldy bylo na žíle Hauptstollngang Stehender založeno ústí štoly Alter/Tiefer Fürstenstolln. Tato štola, písemně poprvé zmiňovaná v roce 1384, se na více než 500 let stala nejhlubší a pro odvodňování dolů nejdůležitější štolou freiberského revíru. Široce rozvětvený systém chodeb na úrovni této štoly dosahuje délky přes 40 km. Ústí štoly s kamenným portálem pocházejícím nejpozději z 18. století se nachází nad příkopem Roter Graben, do nějž důlní vody odtékaly.

Na povrchu se nad žilou Hauptstollngang Stehender nacházejí haldy mnoha historicky významných šachet. Haldové tahy se dochovaly i nad dalšími žilami, které se s touto žilou kříží. Menší haldy pocházejí většinou z nejstaršího, středověkého období těžby, zatímco velké tabulové haldy jsou příznačné pro šachty z 18. a 19. století.