Šachta Thurmhof

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Šachta Thurmhof byla vyhloubena v letech 1842 až 1857 a roku 1896 dosáhla hloubky kolem 580 metrů. V podzemí je zachována komora se stále funkčním vodním kolem postaveným v letech 1845/46 pro potřebu nedaleké stoupovny. Toto dřevěné vodní kolo o průměru 9 metrů je vzácným příkladem vodních strojů používaných v Krušných horách od 16. do konce 19. století. Pohonnou vodu dodával a stále dodává příkop Himmelfahrter Kunstgraben, napojený na freiberskou Aktivní revírní vodohospodářskou soustavu RWA. Voda pak byla odváděna podzemním tunelem k dolu Abraham, kde sloužila k pohonu vodních kol této šachty.