Vodní příkop Roter Graben

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Zhruba 7,5 km dlouhý, v letech 1614/1615 vybudovaný příkop Roter Graben (Červený příkop) je jedním z nejznámějších vodních příkopů freiberského revíru, byl napájen vodou z řady štol odvodňujících důl Himmelfahrt Fundgrube. Původně vedl z Freibergu do Halsbrücke, později byl prodloužen až k dolu Churprinz August Friedrich v Großschirmě. Na konci 19. století jím proudilo 800–1 000 litrů vody za vteřinu, což bylo někdy více vody, než kolik teklo v řece Freiberská Mulda. Příkop přiváděl pohonnou vodu pro doly umístěné na žíle Halsbrücker Spat v revíru Freiberg – sever a později pro huť v Halsbrücke. V současnosti teče příkopem voda jen v úseku od ústí štoly Verträgliche Gesellschaft Stolln do Halsbrücke. Kromě ústí této štoly se podél příkopu nacházejí ústí řady dalších štol: štoly Thurmhofer Hilfsstolln ražené od roku 1752, štoly Hauptstollnumbruch s portálem z roku asi 1822, ústí nejvýznamnější a nejdelší (přes 40 km) freiberské štoly Alter/Tiefer Fürstenstolln a portál podzemního vodního kanálu dolu Oberes Neues Geschrei z roku 1844. Tento důl vznikl jako světlík při ražbě Rothschönberské štoly v úseku mezi hlavní šachtou dolu Reiche Zeche a světlíkem č. 8 v Halsbrücke. K dalším významným objektům patří kolem roku 1840 vybudované rudní prádlo dolu Oberes Neues Geschrei cáchovna u štoly Thurmhofer Hilfsstolln z 18. století.