Důlní revír Freiberg – sever, Rudní kanál a huť Halsbrücke

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Revír Freiberg – sever s hutním komplexem Halsbrücke, přilehlými doly a Rudním kanálem je příkladem toho, jak se v 18. až 20. století vzájemně prolínaly těžba a hutní zpracování rud s těžební a sociální infrastrukturou. Stříbrné rudy zpracovávané v huti pocházely především ze severně odtud se nacházejících dolů Churprinz Friedrich August a Alte Hoffnung Gottes Erbstolln. Díky mnoha technickým inovacím, které zde byly zavedeny poprvé na světě, byly hutě v Halsbrücke známé daleko za hranicí Německa. Pro zlepšení dopravy rud k hutím byl v roce 1788/89 vybudován kanál pro lodní plavbu, tzv. Rudní kanál. Sociální struktury hutě reprezentují dochované domy pro zaměstnance z 18. století a strusková lázeň.

Co lze navštívit?