Důlní vodohospodářství ve Freibergu

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Štola Rothschönberger Stolln a freiberská Aktivní revírní vodohospodářská soustava (RWA) se řadí mezi největší a nejvýznamnější systémy důlního vodohospodářství v Evropě. Do dnešní doby dochované součásti tohoto systému odrážejí vývoj důlního vodohospodářství od 16. století do dnešní doby.

Systém byl uveden do plného provozu v roce 1877 (Rothschönberská štola), resp. 1882 (RWA) s cílem zajistit dostatek pohonné vody pro různé vodní stroje užívané v dolech, úpravnách a hutích a zároveň i odčerpávat vodu z freiberských dolů. V současnosti slouží tato vodohospodářská zařízení jako zdroj pitné vody i jako zdroj užitkové vody pro místní průmysl, k ochraně před povodněmi a k odvodňování dolu Reiche Zeche, provozovaného jako výzkumné a výukové pracoviště Technické univerzity – Bergakademie Freiberg. Úvodní, tzv. fiskální část Rothschönberské štoly, plánovitě vybudovaná v době industrializace v 19. století, představuje nejmladší a nejrozsáhlejší štolový systém krušnohorského stříbrorudného hornictví. Vybudování štoly bylo výsledkem mnoha technických a technologických inovací, z nichž nejdůležitější bylo první použití teodolitu v důlním měřičství.

Součástí freiberského vodohospodářského systému byla už od 12./13. století také řeka Freiberská Mulda.

Co lze navštívit?