Aktivní revírní vodohospodářská soustava Freiberg

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Aktivní revírní vodohospodářská soustava byla založena na příkaz kurfiřta Augusta I. (1526–1586), aby zásobovala freiberské doly pohonnou vodou. Její výstavba začala v roce 1558, protáhla se však na dobu více než tří století až do roku 1882. Jde o více než 70 km dlouhou soustavu skládající se z umělých vodních příkopů, podzemních tunelů a rybníků, která je jedním z nejvýznamnějších báňských vodohospodářských systémů Evropy. Soustava začíná na území dnešní přehrady Rauschenbach u Cämmerswaldu poblíž české hranice. Patří k ní jedenáct rybníků (například Horní, Střední a Dolní Großhartmannsdorfský rybník, rybníky Erzengler, Rothbächer, Dörnthaler nebo Obersaidaer), významné vodní příkopy (například Müdisdorfer nebo Zethaer Graben) a podzemní tunely (Flöha-Rösche, Cämmerswalder Rösche, Martelbacher Rösche aj.). Dnes tento do značné míry stále funkční vodohospodářský systém slouží saské Zemské správě údolních přehrad k zásobování freiberského, drážďanského a chemnitzského regionu pitnou a užitkovou vodou. Některé rybníky jsou využívány pro rekreaci a zároveň poskytují útočiště mnoha chráněným druhům zvířat i rostlin.