Důlní revír Neufang a dědičná štola Zwitterstock Tiefer Erbstolln

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Cínové doly v oblasti nazývané Neufang východně od altenberské pinky byly v provozu již v roce 1472. V této době také vznikly nejstarší haldy, které se dochovaly do dnešní doby. K dalším památkám patří domek prachárny z roku 1793 k uschování střelného prachu pro doly i objekty z doby těžby po druhé světové válce – dva jednoduché objekty kryjící ústí ventilačních šachet 20 a 32 a ochranný objekt nad těžní jámou dolu Rothe Zeche. Tato šachta byla od roku 1794 hlavní těžní jamou těžařstva Rothe-Zeche-Fundgrube, v letech 1954–1991 byla využívána jako větrná a úniková jáma důlního podniku Zinnerzbetrieb Altenberg.

Do prostoru revíru Neufang míří dědičná štola Zwitterstock Tiefer Erbstolln, jejíž ústí se nachází severně od Geisingu. Tato 1 978 m dlouhá štola, představující mistrovské technické dílo, byla vyražena během prvního hlavního období altenberské těžby v letech 1491–1543 a sloužila pro odvodňování dolů až do hloubky 132 m. Pro účinnou cirkulaci vzduchu potřebnou při ražbě pomocí sázení ohněm byla nad její úrovní vyražena ještě 1 700 m dlouhá doprovodná štola. K odvodňování dolů byla využívána až do roku 1982. Důlní pole bývalého dolu Rothe Zeche a štoly Zwitterstock Tiefer Erbstolln jsou na povrchu vyznačena několika původními hraničními kameny.

Důlní revír Neufang je součástí přeshraniční naučné hornické stezky. Objekt prachárny si lze prohlédnout v doprovodu průvodce. Okolí ústí štoly Zwitterstock Tiefer-Erbstolln je upraveno jako místo pro odpočinek, je zde umístěna informační tabule pojednávající o historii a funkci štoly.