Prádlo IV

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Prádlo IV je zařízení na drcení a separaci cínové rudy, které se nachází v údolí potoka Tiefenbach přibližně 250 m jihovýchodně od okraje Altenberské pinky. Tato technická památka je výjimečným dokladem technologie mokrého stoupování (drcení rudy za stálého přívodu vody), která byla vyvinuta v Krušných horách na počátku 16. století a až do 19. století byla hlavní metodou zpracování rudy nejen v Altenbergu a Zinnwaldu, ale i jinde v Krušných horách a po celém světě.

Prádlo IV vzniklo už v 16. století, druhém hlavním období altenberské těžby, a v provozu bylo až do roku 1952. Od roku 1957 slouží jako technické muzeum a muzeum altenberské těžby. Budova prádla se skládá ze dvou jednopatrových křídel, v jednom z nich se nachází stoupa a ve druhém nátřasné splavy a další stroje k separaci cínovce od hlušiny. Potřebnou pohonnou vodu dodával 7,4 km dlouhý příkop Aschergraben, vybudovaný v polovině 15. století.

V těsné blízkosti prádla se nachází prohlídková štola Neubeschert-Glück-Stolln, která byla vyražena v letech 1802–1849 k průzkumu hlubších partií dolu Rothe Zeche.