Hornická krajina Brand-Erbisdorf

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Hornická krajina Brand-Erbisdorf je dokladem těžby stříbrných rud, která zde začala víceméně současně jako ve Freibergu, nejpozději ve 13. století. Od 15. století se stala nejvýznamnější těžební lokalitou freiberského revíru, pocházelo odtud více než 20 procent stříbra vytěženého v Sasku. Stříbrný důl Himmelsfürst jihozápadně od Brand-Erbisdorfu, který byl poprvé propůjčen v roce 1572, se spolu s dolem Himmelfahrt Fundgrube stal nejvýnosnějším a nejznámějším saským rudným dolem; v roce 1886 v něm bylo zaměstnáno 1770 mužů.

Dokladem po staletí trvající těžby je velké množství hornických památek na povrchu i v podzemí. Kromě mnoha hald a haldových tahů jde například o renovovaná povrchová zařízení šachty Mendenschacht dolu Alte Mordgrube nebo Hörnigovy šachty dolu Grube Einigkeit a o štolu Thelersberger Stolln s délkou chodeb přesahující 50 km, která dokumentuje mimořádné výkony krušnohorských horníků a od 16. století se stala předpokladem pro nasazení vyspělé čerpací a těžební techniky.

Co lze navštívit?