Hornická krajina Buchholz

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Hornická krajina jihozápadně od města Buchholz svědčí o rýžování a podzemním dolování cínových rud od 15. do konce 18. století, důlní aktivity dokládají četné rýžovnické kopečky, zabořené šachty a povrchové dobývky. Hornická činnost dala v roce 1495 popud k založení horního města Buchholz, které bylo konkurentem sousedního stříbrorudného Annabergu.

Hornická krajina Buchholz je zároveň posledním místem, kde se dochovaly rozměrné kuželovité („terrakonikové“) haldy, které byly typické pro těžbu uranu v saském Krušnohoří po druhé světové válce.

Co lze navštívit?