Hornická krajina Ehrenfriedersdorf

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Hornická krajina Ehrenfriedersdorf je jednou z nejstarších oblastí těžby cínových rud v Německu. Cínovec se zde získával rýžováním pravděpodobně již počátkem 13. století, už kolem roku 1300 se však cínová ruda těžila i hlubinně a začaly se dobývat také stříbrné rudy. Zásadní přínos této komponenty spočívá v tom, že zde byl kolem roku 1540 zkonstruován průkopnický stroj k čerpání důlní vody, tzv. ehrenfrieders­dorfské čerpadlo, které se poté uplatnilo i v jiných hornických regionech světa a spolu s jáchymovskými mihadly, vynalezenými v roce 1551, se na více než 200 let stalo dominantní čerpací technikou.

Těžba cínu pak prošla několika obdobími rozkvětu, především v první polovině 18. století, po polovině 19. století a od roku 1948 až do konečného zastavení důlních prací v roce 1990.

Hlavními objekty památky světového dědictví v Hornické krajině Ehrenfriedersdorf jsou areál hlavní svislé šachty na Saubergu, sestupkové dobývky na Saubergu, vodní příkop Röhrgraben a sejpy v údolí potoka Greifenbach.

Co lze navštívit?